Fukt i bygninger Fuktskader er kostbare og kan føre til helseproblemer som følge av dårlig inneklima.
kr 590,00
Alt om flislegging Alt om fliser, flistyper, materialer, underlagskonstruksjoner, planlegging og utførelse.
Midlertidig utsolgt
Alt om renhold Ny utgave!
kr 1 070,00
Trehus Referanseverket for trehusbygging i Norge
kr 970,00
Fuktskader Årsaker, utredning og tiltak
kr 749,00
Boligkjøperboka Undersøk boligen før du kjøper
kr 349,00
Klimatilpasning av bygninger Oppslagsverk og lærebok om klimatilpasning
kr 274,00
Bade- og svømmeanlegg Bygging, drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg
kr 396,00
Småhusområder Bedre bebyggelsesplaner og fortetting med kvalitet
kr 420,00
Isolering mot utendørs støy Beregningsmetode og datasamling
kr 415,00
Aluminiumskonstruksjoner En omfattende innføring i konstruksjonslære for aluminium, basert på beregningsmetodene i Eurocode 9: «Design of aluminium structures»
kr 400,00