Nasjonalt fuktseminar 2010 Bærekraftig bygging uten fuktskader.
kr 300,00
Treskadeinsekter i bygninger Treskadeinsekter i bygninger. Forekomst, påvisning, vurdering og utbedring.
kr 350,00
Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet - Bruk av lekkasjestoppere Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet - Bruk av lekkasjestoppere
kr 290,00
På visning En visningsguide for alle som skal kjøpe bolig
kr 99,00
Beslag - figursamling for byggeplass Samlet oversikt over beslagsløsninger for flate tak, skråtak og fasader. Nå også som e-bok.
kr 375,00
Fukt i bygninger Fuktskader er kostbare og kan føre til helseproblemer som følge av dårlig inneklima.
kr 590,00
Vannskader – skadebegrensning, uttørking og sanering Det oppstår 200 vannskader i Norge per dag, og i løpet av et år rammes 4 prosent av boligmassen.
kr 390,00
Nasjonal database for byggkvalitet Arbeidet er utført innenfor prosjektet Nasjonal database for byggkvalitet, delfinansiert av Byggekostnadsprogrammet.
kr 290,00
Klimatilpasning av bygninger Oppslagsverk og lærebok om klimatilpasning
kr 274,00
Rehabilitering av tak og teglfasader. HM Kongens Garde Huseby Leir Ved utbyggingen av Gardeleiren (1981–1985) ble det utført en rekke klassiske bygningsmessige feil.
kr 390,00
Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Delrapport 1 - Litteraturundersøkelse og generelle anbefalinger
Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Delrapport 2 - Felt-, laboratorie- og beregningsmessige undersøkelser av tre metoder